Engelsk ordbogTip: Stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter nul eller flere tegn.

Engelsk navneord: passion

1. passion (om fornemmelse) a strong feeling or emotion


Termer med samme betydning (synonymer)passionateness


Mindre specifikke termerfeeling


Mere specifikke termerabandon, ardor, ardour, fervency, fervidness, fervor, fervour, fire, infatuation, storminess, wildness

2. passion (om egenskab) the trait of being intensely emotional


Termer med samme betydning (synonymer)heat, warmth


Mindre specifikke termeremotionalism, emotionality


Mere specifikke termerfieriness

3. passion (om tilstand) something that is desired intensely


Eksempler med tilsvarende betydningHis rage for fame destroyed him.


Termer med samme betydning (synonymer)rage


Mindre specifikke termerdesire

4. passion (om motiv) an irrational but irresistible motive for a belief or action


Termer med samme betydning (synonymer)cacoethes, mania


Mindre specifikke termerirrational motive


Mere specifikke termeragromania, alcoholism, dipsomania, egomania, kleptomania, logomania, logorrhea, monomania, necromania, necrophilia, necrophilism, phaneromania, possession, potomania, pyromania, trichotillomania

5. passion (om fornemmelse) a feeling of strong sexual desire


Mindre specifikke termerconcupiscence, eros, physical attraction, sexual desire

6. passion (om erkendelse) any object of warm affection or devotion


Eksempler med tilsvarende betydningThe theater was her first love.
He has a passion for cock fighting.


Termer med samme betydning (synonymer)love


Mindre specifikke termerobject

7. Passion (om tilstand) the suffering of Jesus at the Crucifixion


Termer med samme betydning (synonymer)Passion of Christ


Mindre specifikke termeragony, excruciation, suffering

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk