Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: galumph

1. galumph (om bevegelse) move around heavily and clumsily


Eksempler med tilsvarende betydningThe giant tortoises galumphed around in their pen.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkbound, jump, leap, spring

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk