Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk verb: fall back

1. fall back (om bevegelse) fall backwards and down


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykklean back, recline

2. fall back (om bevegelse) hang (back) or fall (behind) in movement, progress, development, etc.


Ord med samme betydning (synonymer)dawdle, fall behind, lag


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkfollow


Mere spesifikke uttrykkdrag, drop back, drop behind, get behind, hang back, trail

3. fall back (om bevegelse) move back and away from


Eksempler med tilsvarende betydningThe enemy fell back.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkdraw back, move back, pull away, pull back, recede, retire, retreat, withdraw


Mere spesifikke uttrykkebb, ebb away, ebb down, ebb off, ebb out

4. fall back (om konkurranse) retreat


Ord med samme betydning (synonymer)drop off, fall behind, lose, recede


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkregress, retrograde, retrogress


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)gain ground, get ahead, make headway, pull ahead, win, gain, advance

5. fall back (om adferd) have recourse to


Eksempler med tilsvarende betydningThe government resorted to rationing meat.


Ord med samme betydning (synonymer)recur, resort


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkapply, employ, use, utilise, utilize

6. fall back (i anatomi) go back to bad behavior


Eksempler med tilsvarende betydningThose who recidivate are often minor criminals.


Ord med samme betydning (synonymer)lapse, recidivate, regress, relapse, retrogress


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkregress, retrovert, return, revert, turn back

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk