Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk adjektiv: retrograde

1. retrograde moving from east to west on the celestial sphere; or--for planets--around the sun in a direction opposite to that of the Earth


Overordnet kategoriastronomy, uranology


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)direct

2. retrograde of amnesia; affecting time immediately preceding trauma


Kjennetegner disse uttrykkenetemporal relation


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)anterograde

3. retrograde going from better to worse


Ord med samme betydning (synonymer)retrogressive


Uttrykk med lignende betydningregressive


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)progressive

4. retrograde moving or directed or tending in a backward direction or contrary to a previous direction


Ord med samme betydning (synonymer)retral


Uttrykk med lignende betydningbackward


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)forward


Engelsk verb: retrograde

1. retrograde (om bevegelse) move backward in an orbit, of celestial bodies


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkorb, orbit, revolve

2. retrograde (om bevegelse) move in a direction contrary to the usual one


Eksempler med tilsvarende betydningRetrograding planets.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkgo, locomote, move, travel

3. retrograde (om bevegelse) move back


Eksempler med tilsvarende betydningThe glacier retrogrades.


Ord med samme betydning (synonymer)retreat


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkdraw back, move back, pull away, pull back, recede, retire, retreat, withdraw

4. retrograde (om kommunikasjon) go back over


Eksempler med tilsvarende betydningRetrograde arguments.


Ord med samme betydning (synonymer)hash over, rehash


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkrecap, recapitulate

5. retrograde (om endring) get worse or fall back to a previous condition


Ord med samme betydning (synonymer)regress, retrogress


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkdecline, worsen


Mere spesifikke uttrykkdrop off, fall back, fall behind, lose, recede


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)progress, shape up, come along, come on, get along, get on, advance

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk