Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: refrain

1. refrain (om kommunikasjon) the part of a song where a soloist is joined by a group of singers


Ord med samme betydning (synonymer)chorus


Mindre spesifikke uttrykkmusic


Mere spesifikke uttrykktra-la, tra-la-la


Omfatter disse overordnede uttrykkenesong, vocal


Engelsk verb: refrain

1. refrain (om tilstand) resist doing something


Eksempler med tilsvarende betydningHe refrained from hitting him back.
She could not forbear weeping.


Ord med samme betydning (synonymer)forbear


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mere spesifikke uttrykkabstain, forbear, help, help oneself, hold back, leave, leave alone, leave behind, let it go, save, sit out, spare, stand by


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)act, move

2. refrain (om forbruk, inntak eller anvendelse) choose not to consume


Eksempler med tilsvarende betydningI abstain from alcohol.


Ord med samme betydning (synonymer)abstain, desist


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP.
Somebody ----s VERB-ing


Mere spesifikke uttrykkavoid, fast, fast, keep off, teetotal


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)ingest, consume, have, take in, take

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk