Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: avoid

1. avoid (om kommunikasjon) stay clear from; keep away from; keep out of the way of someone or something


Eksempler med tilsvarende betydningHer former friends now avoid her.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mere spesifikke uttrykkbypass, circumvent, dodge, duck, elude, escape, escape, eschew, evade, fudge, get around, get away, get by, get off, get out, go around, hedge, keep off, miss, parry, put off, shirk, short-circuit, shun, shy away from, sidestep, skirt, stay off


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)face, face up, confront

2. avoid (om adferd) prevent the occurrence of; prevent from happening


Eksempler med tilsvarende betydningLet's avoid a confrontation.
Head off a confrontation.
Avert a strike.


Ord med samme betydning (synonymer)avert, debar, deflect, fend off, forefend, forfend, head off, obviate, stave off, ward off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkforbid, foreclose, forestall, preclude, prevent

3. avoid (om adferd) refrain from doing something


Eksempler med tilsvarende betydningShe refrains from calling her therapist too often.
He should avoid publishing his wife's memories.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s VERB-ing


Mere spesifikke uttrykkfiddle, goldbrick, shirk, shrink from

4. avoid (om forbruk, inntak eller anvendelse) refrain from certain foods or beverages


Eksempler med tilsvarende betydningI keep off drugs.
During Ramadan, Muslims avoid tobacco during the day.


Ord med samme betydning (synonymer)keep off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkabstain, desist, refrain

5. avoid (om adferd) declare invalid


Eksempler med tilsvarende betydningThe contract was annulled.
Void a plea.


Ord med samme betydning (synonymer)annul, invalidate, nullify, quash, void


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcancel, strike down


Mere spesifikke uttrykkbreak, stet


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)validate, formalise, formalize

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk