Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: keep off

1. keep off (om forbruk, inntak eller anvendelse) refrain from certain foods or beverages


Eksempler med tilsvarende betydningI keep off drugs.
During Ramadan, Muslims avoid tobacco during the day.


Ord med samme betydning (synonymer)avoid


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkabstain, desist, refrain

2. keep off (om kommunikasjon) refrain from entering or walking onto


Eksempler med tilsvarende betydningKeep off the grass.
Stay off the premises.


Ord med samme betydning (synonymer)stay off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkavoid

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk