Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: break away

1. break away (om bevegelse) move away or escape suddenly


Eksempler med tilsvarende betydningThe horses broke from the stable.
Three inmates broke jail.
Nobody can break out--this prison is high security.


Ord med samme betydning (synonymer)break, break out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkbreak loose, escape, get away


Utsagnsord med lignende betydningbreak

2. break away (om relasjon) break off (a piece from a whole)


Eksempler med tilsvarende betydningHer tooth chipped.


Ord med samme betydning (synonymer)break off, chip, chip off, come off


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkdivide, part, separate


Mere spesifikke uttrykkexfoliate, flake, flake off, peel, peel off

3. break away (om adferd) interrupt a continued activity


Eksempler med tilsvarende betydningShe had broken with the traditional patterns.


Ord med samme betydning (synonymer)break


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkbreak, break up, part, separate, split, split up

4. break away (om adferd) withdraw from an organization or communion


Eksempler med tilsvarende betydningAfter the break up of the Soviet Union, many republics broke away.


Ord med samme betydning (synonymer)secede, splinter


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkbreak, break up, part, separate, split, split up

5. break away (om bevegelse) flee; take to one's heels; cut and run


Eksempler med tilsvarende betydningIf you see this man, run!.
The burglars escaped before the police showed up.


Ord med samme betydning (synonymer)bunk, escape, fly the coop, head for the hills, hightail it, lam, run, run away, scarper, scat, take to the woods, turn tail


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkgo away, go forth, leave


Mere spesifikke uttrykkflee, fly, skedaddle, take flight

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk