Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: break out

1. break out (om endring) start abruptly


Eksempler med tilsvarende betydningAfter 1989, peace broke out in the former East Bloc.


Ord med samme betydning (synonymer)erupt


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkbegin, start

2. break out (om endring) begin suddenly and sometimes violently


Eksempler med tilsvarende betydningHe broke out shouting.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Somebody ----s VERB-ing


Mindre spesifikke uttrykkbegin, start

3. break out (om bevegelse) move away or escape suddenly


Eksempler med tilsvarende betydningThe horses broke from the stable.
Three inmates broke jail.
Nobody can break out--this prison is high security.


Ord med samme betydning (synonymer)break, break away


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkbreak loose, escape, get away


Utsagnsord med lignende betydningbreak

4. break out (om relasjon) take from stowage in preparation for use


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykktake out, unpack

5. break out (om endring) become raw or open


Eksempler med tilsvarende betydningHe broke out in hives.
My skin breaks out when I eat strawberries.
Such boils tend to recrudesce.


Ord med samme betydning (synonymer)erupt, recrudesce


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkail, pain, trouble

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk