Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: go along

1. go along (om adferd) cooperate or pretend to cooperate


Eksempler med tilsvarende betydningHe decided to play along with the burglars for the moment.


Ord med samme betydning (synonymer)play along


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkcollaborate, cooperate, get together, join forces

2. go along (om tilstand) continue a certain state, condition, or activity


Eksempler med tilsvarende betydningKeep on working!.
We continued to work into the night.
Keep smiling.
We went on working until well past midnight.


Ord med samme betydning (synonymer)continue, go on, keep, proceed


AnvendelsesmønsterSomebody ----s VERB-ing


Mindre spesifikke uttrykkact, move


Mere spesifikke uttrykkhold, keep going, ride, run on


Utsagnsord med lignende betydningbear on, carry on, continue, continue, preserve, uphold


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)discontinue

3. go along (om bevegelse) pass by


Eksempler med tilsvarende betydningThree years elapsed.


Ord med samme betydning (synonymer)elapse, glide by, go by, lapse, pass, slide by, slip away, slip by


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkadvance, go on, march on, move on, pass on, progress


Mere spesifikke uttrykkfell, fly, vanish

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk