Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: impinge

1. impinge (om adferd) impinge or infringe upon


Eksempler med tilsvarende betydningThis impinges on my rights as an individual.
This matter entrenches on other domains.


Ord med samme betydning (synonymer)encroach, entrench, trench


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykktake advantage, trespass

2. impinge (om bevegelse) advance beyond the usual limit


Ord med samme betydning (synonymer)encroach, infringe


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkadvance, go on, march on, move on, pass on, progress

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk