Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk verb: compose

1. compose (om tilstand) form the substance of


Eksempler med tilsvarende betydningGreed and ambition composed his personality.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbe, comprise, constitute, make up, represent

2. compose (om tilblivelse) write music


Eksempler med tilsvarende betydningBeethoven composed nine symphonies.


Eksempler på anvendelseDid he compose his major works over a short period of time?


Ord med samme betydning (synonymer)write


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcreate, make


Mere spesifikke uttrykkarrange, counterpoint, harmonise, harmonize, instrument, instrumentate, melodise, melodize, score, set, set to music


Overordnet kategorimusic

3. compose (om tilblivelse) produce a literary work


Eksempler med tilsvarende betydningShe composed a poem.
He wrote four novels.


Eksempler på anvendelseDid he compose his major works over a short period of time?, They will compose the duet


Ord med samme betydning (synonymer)indite, pen, write


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcreate verbally


Mere spesifikke uttrykkadopt, annotate, author, cite, dash off, draft, dramatise, dramatize, draw, fling off, footnote, knock off, lyric, outline, paragraph, paragraph, poetise, poetize, profile, reference, rewrite, scratch off, script, toss off, verse, versify, write about, write copy, write of, write off, write on, write out, write up


Kan forårsakespell, write


Utsagnsord med lignende betydningpublish, write


Overordnet kategoriauthorship, composition, penning, writing

4. compose (om tilblivelse) put together out of existing material


Eksempler med tilsvarende betydningCompile a list.


Ord med samme betydning (synonymer)compile


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkmake


Mere spesifikke uttrykkanthologise, anthologize, catalog, catalogue, cobble together, cobble up

5. compose (om følelse) calm (someone, especially oneself); make quiet


Eksempler med tilsvarende betydningShe had to compose herself before she could reply to this terrible insult.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkcalm, calm down, lull, quiet, quieten, still, tranquilize, tranquillise, tranquillize

6. compose (om erkjendelse) make up plans or basic details for


Eksempler med tilsvarende betydningFrame a policy.


Ord med samme betydning (synonymer)draw up, frame


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkplan

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk