Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk udsagnsord: compose

1. compose (om tilstand) form the substance of


Eksempler med tilsvarende betydningGreed and ambition composed his personality.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre specifikke termerbe, comprise, constitute, make up, represent

2. compose (om tilvejebringelse) write music


Eksempler med tilsvarende betydningBeethoven composed nine symphonies.


Eksempler på anvendelseDid he compose his major works over a short period of time?


Termer med samme betydning (synonymer)write


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre specifikke termercreate, make


Mere specifikke termerarrange, counterpoint, harmonise, harmonize, instrument, instrumentate, melodise, melodize, score, set, set to music


Overordnet emneområdemusic

3. compose (om tilvejebringelse) produce a literary work


Eksempler med tilsvarende betydningShe composed a poem.
He wrote four novels.


Eksempler på anvendelseDid he compose his major works over a short period of time?, They will compose the duet


Termer med samme betydning (synonymer)indite, pen, write


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termercreate verbally


Mere specifikke termeradopt, annotate, author, cite, dash off, draft, dramatise, dramatize, draw, fling off, footnote, knock off, lyric, outline, paragraph, paragraph, poetise, poetize, profile, reference, rewrite, scratch off, script, toss off, verse, versify, write about, write copy, write of, write off, write on, write out, write up


Kan forårsagespell, write


Udsagnsord med lignende betydningpublish, write


Overordnet emneområdeauthorship, composition, penning, writing

4. compose (om tilvejebringelse) put together out of existing material


Eksempler med tilsvarende betydningCompile a list.


Termer med samme betydning (synonymer)compile


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termermake


Mere specifikke termeranthologise, anthologize, catalog, catalogue, cobble together, cobble up

5. compose (om følelse) calm (someone, especially oneself); make quiet


Eksempler med tilsvarende betydningShe had to compose herself before she could reply to this terrible insult.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termercalm, calm down, lull, quiet, quieten, still, tranquilize, tranquillise, tranquillize

6. compose (om erkendelse) make up plans or basic details for


Eksempler med tilsvarende betydningFrame a policy.


Termer med samme betydning (synonymer)draw up, frame


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerplan

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk