Engelsk ordbogTip: Jokertegn må gerne anvendes flere gange i hver søgning.

Engelsk navneord: smash

1. smash (om begivenhed) a vigorous blow


Eksempler med tilsvarende betydningThe sudden knock floored him.
He took a bash right in his face.
He got a bang on the head.


Termer med samme betydning (synonymer)bang, bash, belt, knock


Mindre specifikke termerblow, bump

2. smash (om begivenhed) a serious collision (especially of motor vehicles)


Termer med samme betydning (synonymer)smash-up


Mindre specifikke termercollision


Overordnet emneområdeautomotive vehicle, motor vehicle

3. smash (om handling) a hard return hitting the tennis ball above your head


Termer med samme betydning (synonymer)overhead


Mindre specifikke termerreturn

4. smash (om handling) the act of colliding with something


Eksempler med tilsvarende betydningHis crash through the window.
The fullback's smash into the defensive line.


Termer med samme betydning (synonymer)crash


Mindre specifikke termerhit, hitting, striking


Mere specifikke termerimpaction, impingement

5. smash (om handling) a conspicuous success


Eksempler med tilsvarende betydningThat song was his first hit and marked the beginning of his career.
That new Broadway show is a real smasher.
The party went with a bang.


Termer med samme betydning (synonymer)bang, hit, smasher, strike


Mindre specifikke termersuccess


Mere specifikke termerblockbuster, megahit, sleeper, smash hit


Engelsk biord: smash

1. smash with a loud crash


Eksempler med tilsvarende betydningThe car went smash through the fence.


Termer med samme betydning (synonymer)smashingly


Engelsk udsagnsord: smash

1. smash (om relation) hit hard


Eksempler med tilsvarende betydningHe smashed a 3-run homer.


Termer med samme betydning (synonymer)blast, boom, nail


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termerhit

2. smash (om ændring) break into pieces, as by striking or knocking over


Eksempler med tilsvarende betydningSmash a plate.


Eksempler på anvendelseThey smash the glass tubes


Termer med samme betydning (synonymer)dash


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerbreak


Mere specifikke termerblast, knock down


Udsagnsord med lignende betydningsmash

3. smash (om forhold) reduce to bankruptcy


Eksempler med tilsvarende betydningMy daughter's fancy wedding is going to break me!.
The slump in the financial markets smashed him.


Termer med samme betydning (synonymer)bankrupt, break, ruin


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerimpoverish

4. smash (om bevægelse) hit violently


Eksempler med tilsvarende betydningShe smashed her car against the guard rail.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerhit, strike

5. smash (om følelse) humiliate or depress completely


Eksempler med tilsvarende betydningShe was crushed by his refusal of her invitation.
The death of her son smashed her.


Termer med samme betydning (synonymer)crush, demolish


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerabase, chagrin, humble, humiliate, mortify

6. smash (om relation) damage or destroy as if by violence


Eksempler med tilsvarende betydningThe teenager banged up the car of his mother.


Termer med samme betydning (synonymer)bang up, smash up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerdamage

7. smash (om relation) hit (a tennis ball) in a powerful overhead stroke


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerhit

8. smash (om relation) collide or strike violently and suddenly


Eksempler med tilsvarende betydningThe motorcycle smashed into the guard rail.


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerclash, collide

9. smash (om konkurrence) overthrow or destroy (something considered evil or harmful)


Eksempler med tilsvarende betydningThe police smashed the drug ring after they were tipped off.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termerdemolish, destroy

10. smash (om ændring) break suddenly into pieces, as from a violent blow


Eksempler med tilsvarende betydningThe window smashed.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termerbreak, come apart, fall apart, separate, split up


Udsagnsord med lignende betydningdash, smash

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk