Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk udsagnsord: demolish

1. demolish (om tilvejebringelse) destroy completely


Eksempler med tilsvarende betydningThe wrecking ball demolished the building.
Demolish your enemies.
Pulverize the rebellion before it gets out of hand.


Termer med samme betydning (synonymer)pulverise, pulverize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerdestroy, destruct

2. demolish (om følelse) humiliate or depress completely


Eksempler med tilsvarende betydningShe was crushed by his refusal of her invitation.
The death of her son smashed her.


Eksempler på anvendelseThe bad news will demolish him


Termer med samme betydning (synonymer)crush, smash


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerabase, chagrin, humble, humiliate, mortify

3. demolish (om konkurrence) defeat soundly


Eksempler med tilsvarende betydningThe home team demolished the visitors.


Eksempler på anvendelseThe cars demolish down the avenue


Termer med samme betydning (synonymer)destroy


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termerdefeat, get the better of, overcome


Mere specifikke termercut to ribbons, smash, swallow

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk