Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: lead astray

1. lead astray (om adferd) teach immoral behavior to


Eksempler med tilsvarende betydningIt was common practice to lead off the young ones, and teach them bad habits.


Ord med samme betydning (synonymer)lead off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkcorrupt, debase, debauch, demoralise, demoralize, deprave, misdirect, pervert, profane, subvert, vitiate

2. lead astray (om bevegelse) lead someone in the wrong direction or give someone wrong directions


Eksempler med tilsvarende betydningThe pedestrian misdirected the out-of-town driver.


Ord med samme betydning (synonymer)misdirect, misguide, mislead


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkconduct, direct, guide, lead, take

3. lead astray (om kommunikasjon) cause someone to believe an untruth


Eksempler med tilsvarende betydningThe insurance company deceived me when they told me they were covering my house.


Ord med samme betydning (synonymer)betray, deceive


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkmisinform, mislead


Mere spesifikke uttrykkbamboozle, befool, cod, dupe, fool, gull, hoodwink, impersonate, lead by the nose, personate, play false, pose, pull the wool over someone's eyes, put on, put one across, put one over, slang, snow, take in


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)undeceive

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk