Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: snow

1. snow (om fenomen) precipitation falling from clouds in the form of ice crystals


Ord med samme betydning (synonymer)snowfall


Mindre spesifikke uttrykkdownfall, precipitation


Mere spesifikke uttrykkflurry, snow flurry, whiteout


Omfatter disse spesifikke uttrykkflake, snowflake

2. snow (om masse eller substans) a layer of snowflakes (white crystals of frozen water) covering the ground


Mindre spesifikke uttrykklayer


Mere spesifikke uttrykkcorn snow, crud


Vedrørende disse spesifikke uttrykkeneflake, snowflake


Vedrørende disse overordnede uttrykkenesnowball

3. Snow (om person) English writer of novels about moral dilemmas in academe (1905-1980)


Ord med samme betydning (synonymer)Baron Snow of Leicester, C. P. Snow, Charles Percy Snow


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkauthor, writer

4. snow (om gjenstand) street names for cocaine


Ord med samme betydning (synonymer)blow, C, coke, nose candy


Mindre spesifikke uttrykkcocain, cocaine


Engelsk verb: snow

1. snow (om vær) fall as snow


Eksempler med tilsvarende betydningIt was snowing all night.


Eksempler på anvendelseIt was snowing all day long


AnvendelsesmønsterIt is ----ing


Mindre spesifikke uttrykkcome down, fall, precipitate

2. snow (om kommunikasjon) conceal one's true motives from especially by elaborately feigning good intentions so as to gain an end


Eksempler med tilsvarende betydningHe bamboozled his professors into thinking that he knew the subject well.


Ord med samme betydning (synonymer)bamboozle, hoodwink, lead by the nose, play false, pull the wool over someone's eyes


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkbetray, deceive, lead astray

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk