Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: fool

1. fool (om person) a person who lacks good judgment


Ord med samme betydning (synonymer)muggins, sap, saphead, tomfool


Mindre spesifikke uttrykksimple, simpleton


Mere spesifikke uttrykkass, bozo, buffoon, clown, cuckoo, fathead, flibbertigibbet, foolish woman, fucker, goof, goofball, goose, jackass, meshuggeneh, meshuggener, morosoph, putz, twat, wally, zany

2. fool (om person) a person who is gullible and easy to take advantage of


Ord med samme betydning (synonymer)chump, fall guy, gull, mark, mug, patsy, soft touch, sucker


Mindre spesifikke uttrykkdupe, victim

3. fool (om person) a professional clown employed to entertain a king or nobleman in the Middle Ages


Ord med samme betydning (synonymer)jester, motley fool


Mindre spesifikke uttrykkbuffoon, clown, goof, goofball, merry andrew


Engelsk verb: fool

1. fool (om adferd) make a fool or dupe of


Ord med samme betydning (synonymer)befool, gull


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkcozen, deceive, delude, lead on

2. fool (om forbruk, inntak eller anvendelse) spend frivolously and unwisely


Eksempler med tilsvarende betydningFritter away one's inheritance.


Ord med samme betydning (synonymer)dissipate, fool away, fritter, fritter away, frivol away, shoot


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkconsume, squander, ware, waste


Kan forårsakeconsume, deplete, eat, eat up, exhaust, run through, use up, wipe out

3. fool (om kommunikasjon) fool or hoax


Eksempler med tilsvarende betydningThe immigrant was duped because he trusted everyone.
You can't fool me!.


Ord med samme betydning (synonymer)befool, cod, dupe, gull, put on, put one across, put one over, slang, take in


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkbetray, deceive, lead astray


Mere spesifikke uttrykkkid, pull the leg of

4. fool (om kommunikasjon) indulge in horseplay


Eksempler med tilsvarende betydningEnough horsing around--let's get back to work!.
The bored children were fooling about.


Ord med samme betydning (synonymer)arse around, fool around, horse around


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkjest, joke, play

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk