Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: squawk

1. squawk (om begivenhet) the noise of squawking


Eksempler med tilsvarende betydningShe awoke to the squawk of chickens.
The squawk of car horns.


Mindre spesifikke uttrykknoise

2. squawk (om kommunikasjon) informal terms for objecting


Eksempler med tilsvarende betydningI have a gripe about the service here.


Ord med samme betydning (synonymer)beef, bitch, gripe, kick


Mindre spesifikke uttrykkobjection


Engelsk verb: squawk

1. squawk (om kommunikasjon) utter a harsh abrupt scream


Ord med samme betydning (synonymer)screak, screech, skreak, skreigh


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkcall, cry, holler, hollo, scream, shout, shout out, squall, yell

2. squawk (om kommunikasjon) complain


Eksempler med tilsvarende betydningWhat was he hollering about?.


Ord med samme betydning (synonymer)beef, bellyache, bitch, crab, gripe, grouse, holler


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkcomplain, kick, kvetch, plain, quetch, sound off

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk