Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: holler

1. holler (om kommunikasjon) a very loud utterance (like the sound of an animal)


Eksempler med tilsvarende betydningHis bellow filled the hallway.


Ord med samme betydning (synonymer)bellow, bellowing, holla, hollering, hollo, holloa, roar, roaring, yowl


Mindre spesifikke uttrykkcall, cry, outcry, shout, vociferation, yell

2. holler (om ting) a small valley between mountains


Eksempler med tilsvarende betydningHe built himself a cabin in a hollow high up in the Appalachians.


Ord med samme betydning (synonymer)hollow


Mindre spesifikke uttrykkvale, valley


Mere spesifikke uttrykkdell, dingle


Engelsk verb: holler

1. holler (om kommunikasjon) shout out


Eksempler med tilsvarende betydningHe hollered out to surrender our weapons.


Eksempler på anvendelseSam and Sue holler, They holler that there was a traffic accident


Ord med samme betydning (synonymer)holler out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE.
Somebody ----s to INFINITIVE


Mindre spesifikke uttrykkshout

2. holler (om kommunikasjon) utter a sudden loud cry


Eksempler med tilsvarende betydningShe cried with pain when the doctor inserted the needle.
I yelled to her from the window but she couldn't hear me.


Ord med samme betydning (synonymer)call, cry, hollo, scream, shout, shout out, squall, yell


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkemit, let loose, let out, utter


Mere spesifikke uttrykkhalloo, hollo, howl, hurrah, pipe, pipe up, roar, screak, screech, shriek, shrill, skreak, skreigh, squawk, ululate, wail, whoop, yaup, yawl


Utsagnsord med lignende betydningcall, call out, cry, cry out, exclaim, outcry, shout

3. holler (om kommunikasjon) complain


Eksempler med tilsvarende betydningWhat was he hollering about?.


Ord med samme betydning (synonymer)beef, bellyache, bitch, crab, gripe, grouse, squawk


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkcomplain, kick, kvetch, plain, quetch, sound off

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk