Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: squall

1. squall (om fenomen) sudden violent winds; often accompanied by precipitation


Mindre spesifikke uttrykkair current, current of air, wind


Mere spesifikke uttrykkline squall


Engelsk verb: squall

1. squall (om kommunikasjon) make high-pitched, whiney noises


Ord med samme betydning (synonymer)waul, wawl


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkhowl, roar, ululate, wail, yaup, yawl

2. squall (om kommunikasjon) utter a sudden loud cry


Eksempler med tilsvarende betydningShe cried with pain when the doctor inserted the needle.
I yelled to her from the window but she couldn't hear me.


Ord med samme betydning (synonymer)call, cry, holler, hollo, scream, shout, shout out, yell


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkemit, let loose, let out, utter


Mere spesifikke uttrykkhalloo, hollo, howl, hurrah, pipe, pipe up, roar, screak, screech, shriek, shrill, skreak, skreigh, squawk, ululate, wail, whoop, yaup, yawl


Utsagnsord med lignende betydningcall, call out, cry, cry out, exclaim, outcry, shout

3. squall (om vær) blow in a squall


Eksempler med tilsvarende betydningWhen it squalls, a prudent sailor reefs his sails.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkblow

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk