Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: bellyache

1. bellyache (om tilstand) an ache localized in the stomach or abdominal region


Ord med samme betydning (synonymer)gastralgia, stomach ache, stomachache


Mindre spesifikke uttrykkache, aching


Omfatter disse overordnede uttrykkenedyspepsia, indigestion, stomach upset, upset stomach


Engelsk verb: bellyache

1. bellyache (om kommunikasjon) complain


Eksempler med tilsvarende betydningWhat was he hollering about?.


Ord med samme betydning (synonymer)beef, bitch, crab, gripe, grouse, holler, squawk


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkcomplain, kick, kvetch, plain, quetch, sound off

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk