Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: scream

1. scream (om kommunikasjon) sharp piercing cry


Eksempler med tilsvarende betydningHer screaming attracted the neighbors.


Ord med samme betydning (synonymer)screaming, screech, screeching, shriek, shrieking


Mindre spesifikke uttrykkcall, cry, outcry, shout, vociferation, yell

2. scream (om begivenhet) a high-pitched noise resembling a human cry


Eksempler med tilsvarende betydningHe ducked at the screechings of shells.
He heard the scream of the brakes.


Ord med samme betydning (synonymer)screaming, screech, screeching, shriek, shrieking


Mindre spesifikke uttrykknoise

3. scream (om kommunikasjon) a joke that seems extremely funny


Ord med samme betydning (synonymer)belly laugh, howler, riot, sidesplitter, thigh-slapper, wow


Mindre spesifikke uttrykkgag, jape, jest, joke, laugh


Engelsk verb: scream

1. scream (om kommunikasjon) utter a sudden loud cry


Eksempler med tilsvarende betydningShe cried with pain when the doctor inserted the needle.
I yelled to her from the window but she couldn't hear me.


Eksempler på anvendelseSam and Sue scream


Ord med samme betydning (synonymer)call, cry, holler, hollo, shout, shout out, squall, yell


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkemit, let loose, let out, utter


Mere spesifikke uttrykkhalloo, hollo, howl, hurrah, pipe, pipe up, roar, screak, screech, shriek, shrill, skreak, skreigh, squawk, ululate, wail, whoop, yaup, yawl


Utsagnsord med lignende betydningcall, call out, cry, cry out, exclaim, outcry, shout

2. scream (om kommunikasjon) utter or declare in a very loud voice


Eksempler med tilsvarende betydningYou don't have to yell--I can hear you just fine.


Ord med samme betydning (synonymer)yell


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkshout

3. scream (om oppfatninger) make a loud, piercing sound


Eksempler med tilsvarende betydningFighter planes are screaming through the skies.


Eksempler på anvendelseYou can hear animals scream in the meadows, The meadows scream with animals


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkmake noise, noise, resound

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk