Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: howl

1. howl (om kommunikasjon) a long loud emotional utterance


Eksempler med tilsvarende betydningHe gave a howl of pain.
Howls of laughter.
Their howling had no effect.


Ord med samme betydning (synonymer)howling, ululation


Mindre spesifikke uttrykkutterance, vocalization

2. howl (om begivenhet) the long plaintive cry of a hound or a wolf


Mindre spesifikke uttrykkcry

3. howl (om begivenhet) a loud sustained noise resembling the cry of a hound


Eksempler med tilsvarende betydningThe howl of the wind made him restless.


Mindre spesifikke uttrykknoise


Mere spesifikke uttrykksqueal


Engelsk verb: howl

1. howl (om kommunikasjon) emit long loud cries


Eksempler med tilsvarende betydningWail in self-pity.
Howl with sorrow.


Ord med samme betydning (synonymer)roar, ululate, wail, yaup, yawl


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkcall, cry, holler, hollo, scream, shout, shout out, squall, yell


Mere spesifikke uttrykksquall, waul, wawl

2. howl (om kommunikasjon) cry loudly, as of animals


Eksempler med tilsvarende betydningThe coyotes were howling in the desert.


Eksempler på anvendelseYou can hear animals howl in the meadows, The meadows howl with animals


Ord med samme betydning (synonymer)wrawl, yammer, yowl


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkemit, let loose, let out, utter

3. howl (om kommunikasjon) make a loud noise, as of wind, water, or vehicles


Eksempler med tilsvarende betydningThe wind was howling in the trees.
The water roared down the chute.


Eksempler på anvendelseThe cars howl down the avenue


Ord med samme betydning (synonymer)roar


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkmake noise, noise, resound


Mere spesifikke uttrykkbawl, thunder, vroom, yawp

4. howl (i anatomi) laugh unrestrainedly and heartily


Ord med samme betydning (synonymer)roar


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkexpress joy, express mirth, laugh

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk