Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: bet

1. bet (om forhold) the money risked on a gamble


Ord med samme betydning (synonymer)stake, stakes, wager


Mindre spesifikke uttrykkgamble


Mere spesifikke uttrykkante, jackpot, kitty, kitty, pool, pot


Omfatter disse overordnede uttrykkenepool

2. bet (om handling) the act of gambling


Eksempler med tilsvarende betydningHe did it on a bet.


Ord med samme betydning (synonymer)wager


Mindre spesifikke uttrykkgambling, gaming, play


Mere spesifikke uttrykkdaily double, exacta, parimutuel, parlay, perfecta, place bet, superfecta


Engelsk verb: bet

1. bet (om kommunikasjon) maintain with or as if with a bet


Eksempler med tilsvarende betydningI bet she will be there!.


Ord med samme betydning (synonymer)wager


AnvendelsesmønsterSomebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkanticipate, call, forebode, foretell, predict, prognosticate, promise

2. bet (om konkurranse) stake on the outcome of an issue


Eksempler med tilsvarende betydningI bet $100 on that new horse.
She played all her money on the dark horse.


Eksempler på anvendelseThey bet the money


Ord med samme betydning (synonymer)play, wager


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkgamble


Mere spesifikke uttrykkback, bet on, gage, game, play, punt, raise, see, stake


Utsagnsord med lignende betydningplay

3. bet (om erkjendelse) have faith or confidence in


Eksempler med tilsvarende betydningYou can count on me to help you any time.
Look to your friends for support.
You can bet on that!.
Depend on your family in times of crisis.


Ord med samme betydning (synonymer)calculate, count, depend, look, reckon


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkbank, rely, swear, trust

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk