Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: promise

1. promise (om kommunikasjon) a verbal commitment by one person to another agreeing to do (or not to do) something in the future


Mindre spesifikke uttrykkcommitment, dedication, speech act


Mere spesifikke uttrykkbetrothal, engagement, oath, parole, pinning, rain check, troth, word, word of honor

2. promise (om erkjendelse) grounds for feeling hopeful about the future


Eksempler med tilsvarende betydningThere is little or no promise that he will recover.


Ord med samme betydning (synonymer)hope


Mindre spesifikke uttrykkexpectation, outlook, prospect


Mere spesifikke uttrykkrainbow


Engelsk verb: promise

1. promise (om kommunikasjon) make a promise or commitment


Eksempler på anvendelseThey promise him to write the letter


Ord med samme betydning (synonymer)assure


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody to INFINITIVE.
Somebody ----s that CLAUSE.
Somebody ----s to INFINITIVE


Mindre spesifikke uttrykkdeclare


Mere spesifikke uttrykkcontract, guarantee, pledge, plight, swear off, undertake, undertake

2. promise (om kommunikasjon) promise to undertake or give


Eksempler med tilsvarende betydningI promise you my best effort.


Eksempler på anvendelseThey promise the money to them , They promise them the money


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody something.
Somebody ----s something to somebody


Mindre spesifikke uttrykkdeclare

3. promise (om kommunikasjon) make a prediction about; tell in advance


Eksempler med tilsvarende betydningCall the outcome of an election.


Ord med samme betydning (synonymer)anticipate, call, forebode, foretell, predict, prognosticate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkguess, hazard, pretend, venture


Mere spesifikke uttrykkaugur, bet, calculate, forecast, outguess, prophesy, read, second-guess, vaticinate, wager

4. promise (om tilstand) give grounds for expectations


Eksempler med tilsvarende betydningThe new results were promising.
The results promised fame and glory.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbe

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk