Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: count

1. count (om mengde eller mål) the total number counted


Eksempler med tilsvarende betydningA blood count.


Mindre spesifikke uttrykknumber


Mere spesifikke uttrykkblood count, body count, circulation, circulation, complement, head count, headcount, pollen count, sperm count

2. count (om handling) the act of counting; reciting numbers in ascending order


Eksempler med tilsvarende betydningThe counting continued for several hours.


Ord med samme betydning (synonymer)counting, enumeration, numeration, reckoning, tally


Mindre spesifikke uttrykkinvestigating, investigation


Mere spesifikke uttrykkblood count, census, countdown, miscount, nose count, nosecount, poll, recount, sperm count

3. count (om person) a nobleman (in various countries) having rank equal to a British earl


Mindre spesifikke uttrykkLord, noble, nobleman


Mere spesifikke uttrykkcount palatine, landgrave


Engelsk verb: count

1. count (om kommunikasjon) determine the number or amount of


Eksempler med tilsvarende betydningCan you count the books on your shelf?.
Count your change.


Eksempler på anvendelseThey count the money


Ord med samme betydning (synonymer)enumerate, number, numerate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkascertain, determine, find, find out


Mere spesifikke uttrykkadd, add together, add up, census, miscount, recount, sum, sum up, summate, tally, tot, tot up, total, tote up

2. count (om tilstand) have weight; have import, carry weight


Eksempler med tilsvarende betydningIt does not matter much.


Ord med samme betydning (synonymer)matter, weigh


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
It ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkbe


Mere spesifikke uttrykkpress, weigh

3. count (om kommunikasjon) show consideration for; take into account


Eksempler med tilsvarende betydningYou must consider her age.
The judge considered the offender's youth and was lenient.


Eksempler på anvendelseThey count their earnings this year


Ord med samme betydning (synonymer)consider, weigh


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE

4. count (om kommunikasjon) name or recite the numbers in ascending order


Eksempler med tilsvarende betydningThe toddler could count to 100.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkrecite


Mere spesifikke uttrykkcount down

5. count (om tilstand) put into a group


Eksempler med tilsvarende betydningThe academy counts several Nobel Prize winners among its members.


Ord med samme betydning (synonymer)number


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkassort, class, classify, separate, sort, sort out

6. count (om erkjendelse) include as if by counting


Eksempler med tilsvarende betydningI can count my colleagues in the opposition.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkinclude

7. count (om tilstand) have a certain value or carry a certain weight


Eksempler med tilsvarende betydningEach answer counts as three points.


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkbe

8. count (om erkjendelse) have faith or confidence in


Eksempler med tilsvarende betydningYou can count on me to help you any time.
Look to your friends for support.
You can bet on that!.
Depend on your family in times of crisis.


Ord med samme betydning (synonymer)bet, calculate, depend, look, reckon


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkbank, rely, swear, trust

9. count (om erkjendelse) take account of


Eksempler med tilsvarende betydningYou have to reckon with our opponents.
Count on the monsoon.


Ord med samme betydning (synonymer)reckon


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkapproximate, estimate, gauge, guess, judge

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk