Engelsk ordbog



Tip: Stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter nul eller flere tegn.

Engelsk navneord: rap

1. rap (om kommunikation) a reproach for some lapse or misdeed


Eksempler med tilsvarende betydningHe took the blame for it.
It was a bum rap.


Termer med samme betydning (synonymer)blame


Mindre specifikke termerreproach

2. rap (om begivenhed) a gentle blow


Termer med samme betydning (synonymer)strike, tap


Mindre specifikke termerblow, bump

3. rap (om begivenhed) the sound made by a gentle blow


Termer med samme betydning (synonymer)pat, tap


Mindre specifikke termersound


Mere specifikke termerpitter-patter

4. rap (om kommunikation) voluble conversation


Mindre specifikke termerconversation


Overordnet anvendelsecolloquialism

5. rap (om kommunikation) genre of African-American music of the 1980s and 1990s in which rhyming lyrics are chanted to a musical accompaniment; several forms of rap have emerged


Termer med samme betydning (synonymer)hip-hop, rap music


Mindre specifikke termerAfrican-American music, black music, popular music, popular music genre

6. rap (om handling) the act of hitting vigorously


Eksempler med tilsvarende betydningHe gave the table a whack.


Termer med samme betydning (synonymer)belt, knock, whack, whang


Mindre specifikke termerblow


Engelsk udsagnsord: rap

1. rap (om relation) strike sharply


Eksempler med tilsvarende betydningRap him on the knuckles.


Termer med samme betydning (synonymer)knap


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerstrike


Mere specifikke termerknock

2. rap (om opfattelse) make light, repeated taps on a surface


Eksempler med tilsvarende betydningHe was tapping his fingers on the table impatiently.


Termer med samme betydning (synonymer)knock, pink, tap


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termergo, sound

3. rap (om tilvejebringelse) perform rap music


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerperform


Overordnet emneområdemusic

4. rap (om kommunikation) talk volubly


Eksempler på anvendelseSam and Sue rap


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerspeak, talk









Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk