Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: settle

1. settle (om genstand) a long wooden bench with a back


Termer med samme betydning (synonymer)settee


Mindre specifikke termerbench


Engelsk udsagnsord: settle

1. settle (om bevægelse) settle into a position, usually on a surface or ground


Eksempler med tilsvarende betydningDust settled on the roofs.


Termer med samme betydning (synonymer)settle down


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerlay, place, pose, position, put, set


Mere specifikke termersediment

2. settle (om erkendelse) bring to an end; settle conclusively


Eksempler med tilsvarende betydningThe case was decided.
The judge decided the case in favor of the plaintiff.
The father adjudicated when the sons were quarreling over their inheritance.


Termer med samme betydning (synonymer)adjudicate, decide, resolve


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerend, terminate


Mere specifikke termeradjust, judge

3. settle (om kommunikation) settle conclusively; come to terms


Eksempler med tilsvarende betydningWe finally settled the argument.


Termer med samme betydning (synonymer)determine, square off, square up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerconclude, resolve


Mere specifikke termerclear, clinch, compromise, concert, solve

4. settle (om ændring) take up residence and become established


Eksempler med tilsvarende betydningThe immigrants settled in the Midwest.


Termer med samme betydning (synonymer)locate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mere specifikke termercolonise, colonize, resettle


Kan forårsagemove

5. settle (om kommunikation) come to terms


Eksempler med tilsvarende betydningAfter some discussion we finally made up.


Termer med samme betydning (synonymer)conciliate, make up, patch up, reconcile


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termeragree, concord, concur, hold


Mere specifikke termerappease, make peace, propitiate

6. settle (om bevægelse) go under,


Eksempler med tilsvarende betydningThe raft sank and its occupants drowned.


Termer med samme betydning (synonymer)go down, go under, sink


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre specifikke termercome down, descend, fall, go down


Mere specifikke termerfounder, settle, submerge, submerse, subside


Udsagnsord med lignende betydningsink


Termer med modsat betydning (antonymer)float, swim

7. settle (om ændring) become settled or established and stable in one's residence or life style


Eksempler med tilsvarende betydningHe finally settled down.


Termer med samme betydning (synonymer)root, settle down, steady down, take root


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerstabilise, stabilize


Mere specifikke termerroost

8. settle (om ændring) become resolved, fixed, established, or quiet


Eksempler med tilsvarende betydningThe roar settled to a thunder.
The wind settled in the West.
It is settling to rain.
A cough settled in her chest.
Her mood settled into lethargy.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerbecome, get, go

9. settle (om ændring) establish or develop as a residence


Eksempler med tilsvarende betydningHe settled the farm 200 years ago.
This land was settled by Germans.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerbuild up, develop

10. settle (om bevægelse) come to rest


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerhalt, stop

11. settle (om relation) arrange or fix in the desired order


Eksempler med tilsvarende betydningShe settled the teacart.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerarrange, set up

12. settle (om kommunikation) accept despite lack of complete satisfaction


Eksempler med tilsvarende betydningWe settled for a lower price.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre specifikke termeraccept, consent, go for

13. settle (om kommunikation) end a legal dispute by arriving at a settlement


Eksempler med tilsvarende betydningThe two parties finally settled.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termeragree, concord, concur, hold

14. settle (om forhold) dispose of; make a financial settlement


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerarrange, fix up


Mere specifikke termerclean up, compensate, liquidate, make up, pay, pay, pay off, prorate, square

15. settle (om bevægelse) become clear by the sinking of particles


Eksempler med tilsvarende betydningThe liquid gradually settled.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termerchange


Udsagnsord med lignende betydningsettle

16. settle (om bevægelse) cause to become clear by forming a sediment (of liquids)


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termersink


Udsagnsord med lignende betydningsettle

17. settle (om bevægelse) sink down or precipitate


Eksempler med tilsvarende betydningThe mud subsides when the waters become calm.


Termer med samme betydning (synonymer)subside


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termergo down, go under, settle, sink

18. settle (om relation) fix firmly


Eksempler med tilsvarende betydningHe ensconced himself in the chair.


Termer med samme betydning (synonymer)ensconce


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody PP


Mindre specifikke termerlay, place, pose, position, put, set

19. settle (om konkurrence) get one's revenge for a wrong or an injury


Eksempler med tilsvarende betydningI finally settled with my old enemy.


Termer med samme betydning (synonymer)get back


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termercontend, fight, struggle

20. settle (om ændring) make final; put the last touches on; put into final form


Eksempler med tilsvarende betydningLet's finalize the proposal.


Termer med samme betydning (synonymer)finalise, finalize, nail down


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerend, terminate

21. settle (om ændring) form a community


Eksempler med tilsvarende betydningThe Swedes settled in Minnesota.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mere specifikke termerhomestead


Kan forårsagemigrate, transmigrate

22. settle (om ændring) come as if by falling


Eksempler med tilsvarende betydningNight fell.
Silence fell.


Termer med samme betydning (synonymer)descend, fall


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termercome


Udsagnsord med lignende betydningfall

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2023 onlineordbog.dk