Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: ascend

1. ascend (om bevegelse) travel up,


Eksempler med tilsvarende betydningWe ascended the mountain.
Go up a ladder.
The mountaineers slowly ascended the steep slope.


Eksempler på anvendelseThe airplane is sure to ascend


Ord med samme betydning (synonymer)go up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkgo, locomote, move, travel


Mere spesifikke uttrykkcome up, rise, rise up, surface, uprise


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)come down, descend, go down, fall

2. ascend (om tilstand) go back in order of genealogical succession


Eksempler med tilsvarende betydningInheritance may not ascend linearly.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkdate back, date from, go back

3. ascend (om adferd) become king or queen


Eksempler med tilsvarende betydningShe ascended to the throne after the King's death.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkaccede, enter

4. ascend (om bevegelse) appear to be moving upward, as by means of tendrils


Eksempler med tilsvarende betydningThe vine climbed up the side of the house.


Ord med samme betydning (synonymer)climb up


AnvendelsesmønsterSomething ----s

5. ascend (om bevegelse) go along towards (a river's) source


Eksempler med tilsvarende betydningThe boat ascended the Delaware.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkfollow, travel along

6. ascend (om bevegelse) slope upwards


Eksempler med tilsvarende betydningThe path ascended to the top of the hill.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkincline, pitch, slope

7. ascend (om bevegelse) come up, of celestial bodies


Eksempler med tilsvarende betydningThe sun also rises.
The sun uprising sees the dusk night fled....
Jupiter ascends.


Ord med samme betydning (synonymer)come up, rise, uprise


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkarise, come up, go up, lift, move up, rise, uprise


Overordnet kategoriastronomy, uranology


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)go under, go down, set

8. ascend (om bevegelse) move to a better position in life or to a better job


Eksempler med tilsvarende betydningShe ascended from a life of poverty to one of great.


Ord med samme betydning (synonymer)move up, rise


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkchange

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk