Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: climb up

1. climb up (om bevegelse) go upward with gradual or continuous progress


Eksempler med tilsvarende betydningDid you ever climb up the hill behind your house?.


Ord med samme betydning (synonymer)climb, go up, mount


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkarise, come up, go up, lift, move up, rise, uprise


Mere spesifikke uttrykkescalade, mountaineer, ramp, ride, scale

2. climb up (om bevegelse) appear to be moving upward, as by means of tendrils


Eksempler med tilsvarende betydningThe vine climbed up the side of the house.


Ord med samme betydning (synonymer)ascend


AnvendelsesmønsterSomething ----s

3. climb up (om endring) rise in rank or status


Eksempler med tilsvarende betydningHer new novel jumped high on the bestseller list.


Ord med samme betydning (synonymer)jump, rise


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkchange

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk