Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: count

1. count (om mængde el. mål) the total number counted


Eksempler med tilsvarende betydningA blood count.


Mindre specifikke termernumber


Mere specifikke termerblood count, body count, circulation, circulation, complement, head count, headcount, pollen count, sperm count

2. count (om handling) the act of counting; reciting numbers in ascending order


Eksempler med tilsvarende betydningThe counting continued for several hours.


Termer med samme betydning (synonymer)counting, enumeration, numeration, reckoning, tally


Mindre specifikke termerinvestigating, investigation


Mere specifikke termerblood count, census, countdown, miscount, nose count, nosecount, poll, recount, sperm count

3. count (om person) a nobleman (in various countries) having rank equal to a British earl


Mindre specifikke termerLord, noble, nobleman


Mere specifikke termercount palatine, landgrave


Engelsk udsagnsord: count

1. count (om kommunikation) determine the number or amount of


Eksempler med tilsvarende betydningCan you count the books on your shelf?.
Count your change.


Eksempler på anvendelseThey count the money


Termer med samme betydning (synonymer)enumerate, number, numerate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerascertain, determine, find, find out


Mere specifikke termeradd, add together, add up, census, miscount, recount, sum, sum up, summate, tally, tot, tot up, total, tote up

2. count (om tilstand) have weight; have import, carry weight


Eksempler med tilsvarende betydningIt does not matter much.


Termer med samme betydning (synonymer)matter, weigh


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
It ----s that CLAUSE


Mindre specifikke termerbe


Mere specifikke termerpress, weigh

3. count (om kommunikation) show consideration for; take into account


Eksempler med tilsvarende betydningYou must consider her age.
The judge considered the offender's youth and was lenient.


Eksempler på anvendelseThey count their earnings this year


Termer med samme betydning (synonymer)consider, weigh


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE

4. count (om kommunikation) name or recite the numbers in ascending order


Eksempler med tilsvarende betydningThe toddler could count to 100.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerrecite


Mere specifikke termercount down

5. count (om tilstand) put into a group


Eksempler med tilsvarende betydningThe academy counts several Nobel Prize winners among its members.


Termer med samme betydning (synonymer)number


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerassort, class, classify, separate, sort, sort out

6. count (om erkendelse) include as if by counting


Eksempler med tilsvarende betydningI can count my colleagues in the opposition.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerinclude

7. count (om tilstand) have a certain value or carry a certain weight


Eksempler med tilsvarende betydningEach answer counts as three points.


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP


Mindre specifikke termerbe

8. count (om erkendelse) have faith or confidence in


Eksempler med tilsvarende betydningYou can count on me to help you any time.
Look to your friends for support.
You can bet on that!.
Depend on your family in times of crisis.


Termer med samme betydning (synonymer)bet, calculate, depend, look, reckon


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termerbank, rely, swear, trust

9. count (om erkendelse) take account of


Eksempler med tilsvarende betydningYou have to reckon with our opponents.
Count on the monsoon.


Termer med samme betydning (synonymer)reckon


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre specifikke termerapproximate, estimate, gauge, guess, judge

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk