Engelsk ordbok



Tips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk verb: inclose

1. inclose (om relasjon) surround completely


Eksempler med tilsvarende betydningDarkness enclosed him.
They closed in the porch with a fence.


Ord med samme betydning (synonymer)close in, enclose, shut in


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkborder, environ, ring, skirt, surround


Mere spesifikke uttrykkbank, border, bower, bury, case, casket, cordon off, corral, dike, dyke, eat up, embower, encapsulate, encase, enshrine, fence, fence in, fort, fortify, frame, frame in, glass, glass in, hedge, hedge in, immerse, incase, insert, rope in, rope off, shrine, swallow, swallow up, tuck, wall in, wall up

2. inclose (om endring) introduce


Eksempler med tilsvarende betydningInsert your ticket here.


Ord med samme betydning (synonymer)enclose, insert, introduce, put in, stick in


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykklay, place, pose, position, put, set


Mere spesifikke uttrykkcatheterise, catheterize, cup, feed, feed in, foist, glass, inject, inoculate, inset, interlard, intersperse, plug, plug, shoot, slip









Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk