Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk verb: eat up

1. eat up (om forbruk, inntak eller anvendelse) finish eating all the food on one's plate or on the table


Eksempler med tilsvarende betydningShe polished off the remaining potatoes.


Eksempler på anvendelseThey eat up more bread


Ord med samme betydning (synonymer)finish, polish off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkeat


Mere spesifikke uttrykkput away, tuck away, tuck in

2. eat up (om forbruk, inntak eller anvendelse) use up (resources or materials)


Eksempler med tilsvarende betydningThis car consumes a lot of gas.
We exhausted our savings.
They run through 20 bottles of wine a week.


Eksempler på anvendelseThey eat up more bread


Ord med samme betydning (synonymer)consume, deplete, eat, exhaust, run through, use up, wipe out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdrop, expend, spend


Mere spesifikke uttrykkburn, burn off, burn up, drain, exhaust, indulge, luxuriate, play out, run down, run out, sap, spend, tire


Utsagnsord med lignende betydningoccupy, take, use up

3. eat up (om relasjon) enclose or envelop completely, as if by swallowing


Eksempler med tilsvarende betydningThe huge waves swallowed the small boat and it sank shortly thereafter.


Ord med samme betydning (synonymer)bury, immerse, swallow, swallow up


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkclose in, enclose, inclose, shut in

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk