Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: dribble

1. dribble (om begivenhet) flowing in drops; the formation and falling of drops of liquid


Eksempler med tilsvarende betydningThere's a drip through the roof.


Ord med samme betydning (synonymer)drip, trickle


Mindre spesifikke uttrykkflow, flowing


Mere spesifikke uttrykkintravenous drip

2. dribble (i anatomi) saliva spilling from the mouth


Ord med samme betydning (synonymer)drivel, drool, slobber


Mindre spesifikke uttrykksaliva, spit, spittle

3. dribble (om handling) the propulsion of a ball by repeated taps or kicks


Ord med samme betydning (synonymer)dribbling


Mindre spesifikke uttrykkactuation, propulsion


Mere spesifikke uttrykkdouble dribble


Overordnet kategoriassociation football, basketball, basketball game, hoops, soccer


Engelsk verb: dribble

1. dribble (om bevegelse) run or flow slowly, as in drops or in an unsteady stream


Eksempler med tilsvarende betydningWater trickled onto the lawn from the broken hose.
Reports began to dribble in.


Eksempler på anvendelseWater and oil dribble into the bowl


Ord med samme betydning (synonymer)filter, trickle


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkcourse, feed, flow, run


Mere spesifikke uttrykkleach, percolate

2. dribble (om relasjon) let or cause to fall in drops


Eksempler med tilsvarende betydningDribble oil into the mixture.


Eksempler på anvendelseThe women dribble water into the bowl


Ord med samme betydning (synonymer)drip, drop


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkpour


Utsagnsord med lignende betydningdrip

3. dribble (om relasjon) propel,


Eksempler med tilsvarende betydningCarry the ball.
Dribble the ball.


Ord med samme betydning (synonymer)carry


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkhit


Overordnet kategoriathletics, sport

4. dribble (i anatomi) let saliva drivel from the mouth


Eksempler med tilsvarende betydningThe baby drooled.


Ord med samme betydning (synonymer)drivel, drool, slabber, slaver, slobber


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykksalivate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk