Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: saliva

1. saliva (i anatomi) a clear liquid secreted into the mouth by the salivary glands and mucous glands of the mouth; moistens the mouth and starts the digestion of starches


Ord med samme betydning (synonymer)spit, spittle


Mindre spesifikke uttrykksecretion


Mere spesifikke uttrykkdribble, drivel, drool, slobber, tobacco juice


Omfatter disse overordnede uttrykkenesalivary gland


Vedrørende disse spesifikke uttrykkeneptyalin

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk