Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: spit

1. spit (om ting) a narrow strip of land that juts out into the sea


Ord med samme betydning (synonymer)tongue


Mindre spesifikke uttrykkcape, ness


Vedrørende disse spesifikke uttrykkenesand

2. spit (i anatomi) a clear liquid secreted into the mouth by the salivary glands and mucous glands of the mouth; moistens the mouth and starts the digestion of starches


Ord med samme betydning (synonymer)saliva, spittle


Mindre spesifikke uttrykksecretion


Mere spesifikke uttrykkdribble, drivel, drool, slobber, tobacco juice


Omfatter disse overordnede uttrykkenesalivary gland


Vedrørende disse spesifikke uttrykkeneptyalin

3. spit (om gjenstand) a skewer for holding meat over a fire


Mindre spesifikke uttrykkskewer


Mere spesifikke uttrykkbrochette, turnspit


Omfatter disse overordnede uttrykkenerack, stand

4. spit (om handling) the act of spitting (forcefully expelling saliva)


Ord med samme betydning (synonymer)expectoration, spitting


Mindre spesifikke uttrykkejection, expulsion, forcing out, projection


Engelsk verb: spit

1. spit (i anatomi) expel or eject (saliva or phlegm or sputum) from the mouth


Eksempler med tilsvarende betydningThe father of the victim spat at the alleged murderer.


Eksempler på anvendelseThe women spit water into the bowl


Ord med samme betydning (synonymer)ptyalise, ptyalize, spew, spue


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcough out, cough up, expectorate, spit out, spit up

2. spit (om kommunikasjon) utter with anger or contempt


Ord med samme betydning (synonymer)spit out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkemit, let loose, let out, utter

3. spit (om vær) rain gently


Eksempler med tilsvarende betydningIt has only sprinkled, but the roads are slick.


Ord med samme betydning (synonymer)patter, pitter-patter, spatter, sprinkle


AnvendelsesmønsterIt is ----ing


Mindre spesifikke uttrykkrain, rain down

4. spit (om relasjon) drive a skewer through


Eksempler med tilsvarende betydningSkewer the meat for the BBQ.


Ord med samme betydning (synonymer)skewer


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkpin

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk