Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: ornament

1. ornament (om gjenstand) something used to beautify


Ord med samme betydning (synonymer)decoration, ornamentation


Mindre spesifikke uttrykkartefact, artifact


Mere spesifikke uttrykkadornment, arabesque, architectural ornament, beading, beadwork, bow, brass, centerpiece, centrepiece, Christmas tree, cockade, decor, design, embellishment, encrustation, falderol, figure, fin, finial, floral arrangement, flower arrangement, folderal, frill, gargoyle, garnish, garnish, gimcrack, gimcrackery, graffiti, graffito, hanging, hood ornament, incrustation, inlay, interior decoration, knob, lunula, molding, moulding, nailhead, necklet, nonsense, overlay, pattern, pommel, rivet, rosemaling, set decoration, sgraffito, spiral, sprig, stud, tail fin, tailfin, tinsel, tracery, trumpery, volute, wall hanging, wind bell, wind chime


Engelsk verb: ornament

1. ornament (om tilblivelse) make more attractive by adding ornament, colour, etc.


Eksempler med tilsvarende betydningDecorate the room for the party.
Beautify yourself for the special day.


Ord med samme betydning (synonymer)adorn, beautify, decorate, embellish, grace


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkapplique, bard, barde, bead, bedeck, bedight, bedizen, begild, bejewel, beset, bespangle, blazon, braid, broider, caparison, color, colour, deck, dress, dress ship, dress up, emblazon, emblazon, embroider, enamel, encrust, engild, festoon, filet, fillet, flag, fledge, flight, foliate, fret, fringe, garland, garnish, gild, gild the lily, hang, illuminate, illustrate, incrust, inlay, jewel, lacquer, landscape, paint the lily, panel, pipe, prank, redecorate, scallop, smock, spangle, stick, stucco, tart up, tinsel, trim, trim, vermiculate, wreathe


Utsagnsord med lignende betydningornament

2. ornament (om tilstand) be an ornament to


Eksempler med tilsvarende betydningStars ornamented the Christmas tree.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkadorn, beautify, deck, decorate, embellish, grace


Utsagnsord med lignende betydningadorn, beautify, decorate, embellish, grace, ornament

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk