Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk verb: decorate

1. decorate (om tilblivelse) make more attractive by adding ornament, colour, etc.


Eksempler med tilsvarende betydningDecorate the room for the party.
Beautify yourself for the special day.


Ord med samme betydning (synonymer)adorn, beautify, embellish, grace, ornament


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkapplique, bard, barde, bead, bedeck, bedight, bedizen, begild, bejewel, beset, bespangle, blazon, braid, broider, caparison, color, colour, deck, dress, dress ship, dress up, emblazon, emblazon, embroider, enamel, encrust, engild, festoon, filet, fillet, flag, fledge, flight, foliate, fret, fringe, garland, garnish, gild, gild the lily, hang, illuminate, illustrate, incrust, inlay, jewel, lacquer, landscape, paint the lily, panel, pipe, prank, redecorate, scallop, smock, spangle, stick, stucco, tart up, tinsel, trim, trim, vermiculate, wreathe


Utsagnsord med lignende betydningornament

2. decorate (om tilstand) be beautiful to look at


Eksempler med tilsvarende betydningFlowers adorned the tables everywhere.


Ord med samme betydning (synonymer)adorn, beautify, deck, embellish, grace


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbe


Mere spesifikke uttrykkornament

3. decorate (om adferd) award a mark of honor, such as a medal, to


Eksempler med tilsvarende betydningHe was decorated for his services in the military.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkhonor, honour, reward

4. decorate (om relasjon) provide with decoration


Eksempler med tilsvarende betydningDress the windows.


Ord med samme betydning (synonymer)dress


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkarrange, set up

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk