Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: torment

1. torment (om tilstand) unbearable physical pain


Ord med samme betydning (synonymer)torture


Mindre spesifikke uttrykkhurting, pain

2. torment (om følelse) extreme mental distress


Ord med samme betydning (synonymer)anguish, torture


Mindre spesifikke uttrykkdistress, hurt, suffering

3. torment (om følelse) intense feelings of suffering; acute mental or physical pain


Eksempler med tilsvarende betydningAn agony of doubt.
The torments of the damned.


Ord med samme betydning (synonymer)agony, torture


Mindre spesifikke uttrykkhurt, suffering

4. torment (om følelse) a feeling of intense annoyance caused by being tormented


Eksempler med tilsvarende betydningSo great was his harassment that he wanted to destroy his tormentors.


Ord med samme betydning (synonymer)harassment


Mindre spesifikke uttrykkannoyance, chafe, vexation

5. torment (om begivenhet) a severe affliction


Ord med samme betydning (synonymer)curse


Mindre spesifikke uttrykkaffliction

6. torment (om handling) the act of harassing someone


Ord med samme betydning (synonymer)badgering, bedevilment, worrying


Mindre spesifikke uttrykkharassment, molestation


Engelsk verb: torment

1. torment (om følelse) torment emotionally or mentally


Eksempler på anvendelseThe bad news will torment him


Ord med samme betydning (synonymer)excruciate, rack, torture


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkanguish, hurt, pain

2. torment (om følelse) treat cruelly


Eksempler med tilsvarende betydningThe children tormented the stuttering teacher.


Ord med samme betydning (synonymer)bedevil, crucify, dun, frustrate, rag


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkbeset, chevvy, chevy, chivvy, chivy, harass, harry, hassle, molest, plague, provoke


Mere spesifikke uttrykkbadger, beleaguer, bug, hamstring, madden, oppress, persecute, pester, tease

3. torment (i anatomi) subject to torture


Eksempler med tilsvarende betydningThe sinners will be tormented in Hell, according to the Bible.


Eksempler på anvendelseThey want to torment the prisoners


Ord med samme betydning (synonymer)excruciate, torture


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkinjure, wound


Mere spesifikke uttrykkmartyr, martyrise, martyrize, rack

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk