Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: bug

1. bug (om dyr) general term for any insect or similar creeping or crawling invertebrate


Mindre spesifikke uttrykkinsect

2. bug (om tilstand) a fault or defect in a computer program, system, or machine


Ord med samme betydning (synonymer)glitch


Mindre spesifikke uttrykkdefect, fault, flaw

3. bug (om gjenstand) a small hidden microphone; for listening secretly


Mindre spesifikke uttrykkmicrophone, mike

4. bug (om dyr) insects with sucking mouthparts and forewings thickened and leathery at the base; usually show incomplete metamorphosis


Ord med samme betydning (synonymer)hemipteran, hemipteron, hemipterous insect


Mindre spesifikke uttrykkinsect


Mere spesifikke uttrykkbackswimmer, bed bug, bedbug, chinch, Cimex lectularius, coreid, coreid bug, leaf bug, lygaeid, lygaeid bug, Notonecta undulata, plant bug, true bug


Tilhører disse overordnede uttrykkeneHemiptera, order Hemiptera

5. bug (om dyr) a minute life form (especially a disease-causing bacterium); the term is not in technical use


Ord med samme betydning (synonymer)germ, microbe


Mindre spesifikke uttrykkmicro-organism, microorganism


Engelsk verb: bug

1. bug (om følelse) annoy persistently


Eksempler med tilsvarende betydningThe children teased the boy because of his stammer.


Eksempler på anvendelseThey bug him to write the letter


Ord med samme betydning (synonymer)badger, beleaguer, pester, tease


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkbedevil, crucify, dun, frustrate, rag, torment

2. bug (om oppfatninger) tap a telephone or telegraph wire to get information


Eksempler med tilsvarende betydningThe FBI was tapping the phone line of the suspected spy.
Is this hotel room bugged?.


Eksempler på anvendelseThey want to bug the prisoners


Ord med samme betydning (synonymer)intercept, tap, wiretap


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkeavesdrop, listen in

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk