Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: bark

1. bark (om plante) tough protective covering of the woody stems and roots of trees and other woody plants


Mindre spesifikke uttrykkcover, covering, natural covering


Mere spesifikke uttrykkangostura, angostura bark, canella, canella bark, cascara, cascara sagrada, cascarilla bark, cassia bark, Chinese cinnamon, chittam bark, chittem bark, cinchona, cinchona bark, cinnamon, cinnamon bark, cinnamon bark, cork, cork, eleuthera bark, Jesuit's bark, magnolia, mezereum, Peruvian bark, phellem, sweetwood bark, tanbark, tapa, tapa bark, tappa, tappa bark, white cinnamon, winter's bark


Omfatter disse overordnede uttrykkenebole, branch, root, tree trunk, trunk

2. bark (om begivenhet) a noise resembling the bark of a dog


Mindre spesifikke uttrykknoise

3. bark (om gjenstand) a sailing ship with 3 (or more) masts


Ord med samme betydning (synonymer)barque


Mindre spesifikke uttrykksailing ship, sailing vessel

4. bark (om begivenhet) the sound made by a dog


Mindre spesifikke uttrykkcry


Mere spesifikke uttrykkbow-wow


Engelsk verb: bark

1. bark (om kommunikasjon) speak in an unfriendly tone


Eksempler med tilsvarende betydningShe barked into the dictaphone.


Eksempler på anvendelseThey bark that there was a traffic accident


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkmouth, speak, talk, utter, verbalise, verbalize

2. bark (om relasjon) cover with bark


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcover

3. bark (om relasjon) remove the bark of a tree


Eksempler på anvendelseThey bark the trees


Ord med samme betydning (synonymer)skin


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkstrip

4. bark (om kommunikasjon) make barking sounds


Eksempler med tilsvarende betydningThe dogs barked at the stranger.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkemit, let loose, let out, utter


Mere spesifikke uttrykkbay, quest, yap, yelp, yip

5. bark (om endring) tan (a skin) with bark tannins


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykktan

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk