Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: white cinnamon

1. white cinnamon (om plante) highly aromatic inner bark of the Canella winterana used as a condiment and a tonic


Ord med samme betydning (synonymer)canella, canella bark


Mindre spesifikke uttrykkbark


Omfatter disse overordnede uttrykkeneCanella winterana, Canella-alba, white cinnamon tree, wild cinnamon

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk