Engelsk ordbogTip: I de fleste browsere kan man slå et hvilket som helst ord op blot ved at dobbelt-klikke på det.

Engelsk udsagnsord: eat up

1. eat up (om forbrug, indtagelse el. anvendelse) finish eating all the food on one's plate or on the table


Eksempler med tilsvarende betydningShe polished off the remaining potatoes.


Eksempler på anvendelseThey eat up more bread


Termer med samme betydning (synonymer)finish, polish off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre specifikke termereat


Mere specifikke termerput away, tuck away, tuck in

2. eat up (om forbrug, indtagelse el. anvendelse) use up (resources or materials)


Eksempler med tilsvarende betydningThis car consumes a lot of gas.
We exhausted our savings.
They run through 20 bottles of wine a week.


Eksempler på anvendelseThey eat up more bread


Termer med samme betydning (synonymer)consume, deplete, eat, exhaust, run through, use up, wipe out


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerdrop, expend, spend


Mere specifikke termerburn, burn off, burn up, drain, exhaust, indulge, luxuriate, play out, run down, run out, sap, spend, tire


Udsagnsord med lignende betydningoccupy, take, use up

3. eat up (om relation) enclose or envelop completely, as if by swallowing


Eksempler med tilsvarende betydningThe huge waves swallowed the small boat and it sank shortly thereafter.


Termer med samme betydning (synonymer)bury, immerse, swallow, swallow up


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerclose in, enclose, inclose, shut in

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2020 onlineordbog.dk