Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk verb: expend

1. expend (om forbruk, inntak eller anvendelse) use up, consume fully


Eksempler med tilsvarende betydningThe legislature expended its time on school questions.


Eksempler på anvendelseThey expend the money


Ord med samme betydning (synonymer)use


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mere spesifikke uttrykkabuse, abuse, blow, misuse, occupy, pervert, spare, squander, take, use up, waste


Kan forårsakeconsume, deplete, eat, eat up, exhaust, run through, use up, wipe out

2. expend (om forhold) pay out


Eksempler med tilsvarende betydningSpend money.


Ord med samme betydning (synonymer)drop, spend


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something on somebody


Mindre spesifikke uttrykkpay


Mere spesifikke uttrykkafford, blow, commit, consume, consume, deplete, eat, eat up, economise, economize, exhaust, invest, lay out, misspend, misspend, nickel-and-dime, penny-pinch, piddle, piddle away, place, put, run through, save, squander, trifle, trifle away, underspend, use up, wanton, wanton, wanton away, wanton away, ware, waste, wipe out

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk