Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: burn off

1. burn off (om forbruk, inntak eller anvendelse) use up (energy)


Eksempler med tilsvarende betydningBurn off calories through vigorous exercise.


Ord med samme betydning (synonymer)burn, burn up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkconsume, deplete, eat, eat up, exhaust, run through, use up, wipe out

2. burn off (om endring) clear land of its vegetation by burning it off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbare, denudate, denude, strip

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk