Engelsk ordbogTip: Jokertegn må gerne anvendes flere gange i hver søgning.

Engelsk udsagnsord: relate

1. relate (om erkendelse) make a logical or causal connection


Eksempler med tilsvarende betydningI cannot connect these two pieces of evidence in my mind.
Colligate these facts.
I cannot relate these events at all.


Termer med samme betydning (synonymer)associate, colligate, connect, link, link up, tie in


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody with something.
Somebody ----s something with something


Mindre specifikke termercerebrate, cogitate, think


Mere specifikke termercorrelate, free-associate, have in mind, identify, interrelate, mean, remember, think of


Termer med modsat betydning (antonymer)decouple, dissociate

2. relate (om tilstand) be relevant to


Eksempler med tilsvarende betydningThere were lots of questions referring to her talk.
My remark pertained to your earlier comments.


Termer med samme betydning (synonymer)bear on, come to, concern, have-to doe with, pertain, refer, touch, touch on


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mere specifikke termeraffect, apply, center, center on, concentrate on, focus on, go for, hold, interest, involve, matter to, regard, revolve about, revolve around


Udsagnsord med lignende betydningadvert, allude, touch

3. relate (om kommunikation) give an account of


Eksempler med tilsvarende betydningThe witness related the events.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s something to somebody.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre specifikke termernarrate, recite, recount, tell

4. relate (om tilstand) be in a relationship with


Eksempler med tilsvarende betydningHow are these two observations related?.


Termer med samme betydning (synonymer)interrelate


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP


Mindre specifikke termerbe


Mere specifikke termerpredicate, tie in, tutor


Udsagnsord med lignende betydninginterrelate

5. relate (om adfærd) have or establish a relationship to


Eksempler med tilsvarende betydningShe relates well to her peers.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerinteract


Mere specifikke termerattach, bind, bind, bond, connect, disrespect, get along, get along with, get on, get on with, harmonise, harmonize, hold, mesh, obligate, oblige, take back, tie

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2020 onlineordbog.dk