Engelsk ordbogTip: I de fleste browsere kan man slå et hvilket som helst ord op blot ved at dobbelt-klikke på det.

Engelsk navneord: bind

1. bind (om erkendelse) something that hinders as if with bonds


Mindre specifikke termerbalk, baulk, check, deterrent, handicap, hinderance, hindrance, impediment


Engelsk udsagnsord: bind

1. bind (om relation) stick to firmly


Eksempler med tilsvarende betydningWill this wallpaper adhere to the wall?.


Termer med samme betydning (synonymer)adhere, bond, hold fast, stick, stick to


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre specifikke termerattach


Mere specifikke termerbind


Udsagnsord med lignende betydningadhere, cleave, cling, cohere, stick

2. bind (om adfærd) create social or emotional ties


Eksempler med tilsvarende betydningThe grandparents want to bond with the child.


Termer med samme betydning (synonymer)attach, bond, tie


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody


Mindre specifikke termerrelate


Mere specifikke termerbefriend, fixate

3. bind (om relation) make fast; tie or secure, with or as if with a rope


Eksempler med tilsvarende betydningThe Chinese would bind the feet of their women.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerattach


Mere specifikke termercement, encircle, gird, swaddle, swathe


Termer med modsat betydning (antonymer)unbind

4. bind (om relation) wrap around with something so as to cover or enclose


Termer med samme betydning (synonymer)bandage


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerfasten, fix, secure

5. bind (om relation) secure with or as if with ropes


Eksempler med tilsvarende betydningTie down the prisoners.
Tie up the old newspapers and bring them to the recycling shed.


Eksempler på anvendelseThey want to bind the prisoners


Termer med samme betydning (synonymer)tie down, tie up, truss


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termerconfine, hold, restrain


Mere specifikke termerchain up, faggot, faggot, faggot up, fagot, fagot, hog-tie


Kan forårsagefasten, fix, secure

6. bind (om kommunikation) bind by an obligation; cause to be indebted


Eksempler med tilsvarende betydningHe's held by a contract.
I'll hold you by your promise.


Termer med samme betydning (synonymer)hold, obligate, oblige


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Somebody ----s somebody to INFINITIVE


Mindre specifikke termerrelate


Mere specifikke termerarticle, indent, indenture, pledge, tie down

7. bind (om relation) provide with a binding


Eksempler med tilsvarende betydningBind the books in leather.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termercover


Mere specifikke termerrebind

8. bind (om relation) fasten or secure with a rope, string, or cord


Eksempler med tilsvarende betydningThey tied their victim to the chair.


Termer med samme betydning (synonymer)tie


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Somebody ----s something to somebody.
Somebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerfasten, fix, secure


Mere specifikke termerband, bind off, cord, gag, knot, lace, lace up, lash, lash together, leash, loop, muzzle, retie, rope, strap, tie up, truss


Termer med modsat betydning (antonymer)unbrace, unlace, untie

9. bind (om ændring) form a chemical bond with


Eksempler med tilsvarende betydningThe hydrogen binds the oxygen.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre specifikke termeradhere, bind, bond, hold fast, stick, stick to


Mere specifikke termerligate


Overordnet emneområdechemical science, chemistry

10. bind (i anatomi) cause to be constipated


Eksempler med tilsvarende betydningThese foods tend to constipate you.


Termer med samme betydning (synonymer)constipate


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody


Mindre specifikke termerindispose


Mere specifikke termerobstipate

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2020 onlineordbog.dk