Engelsk ordbog



Tip: Stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter nul eller flere tegn.

Engelsk udsagnsord: bring down

1. bring down (om bevægelse) move something or somebody to a lower position


Eksempler med tilsvarende betydningTake down the vase from the shelf.


Termer med samme betydning (synonymer)get down, let down, lower, take down


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Somebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerdisplace, move


Mere specifikke termerdepress, dip, incline, reef


Medførercome down, descend, fall, go down


Termer med modsat betydning (antonymer)lift, elevate, raise, get up, bring up

2. bring down (om adfærd) cause the downfall of; of rulers


Eksempler med tilsvarende betydningThe Czar was overthrown.
Subvert the ruling class.


Termer med samme betydning (synonymer)overthrow, overturn, subvert


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre specifikke termerdepose, force out


Mere specifikke termerrevolutionize

3. bring down (om kommunikation) impose something unpleasant


Eksempler med tilsvarende betydningThe principal visited his rage on the students.


Termer med samme betydning (synonymer)impose, inflict, visit


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something on somebody


Mindre specifikke termercommunicate, intercommunicate


Mere specifikke termerclamp, dictate, foist, give, intrude, obtrude, order, prescribe

4. bring down (om bevægelse) cause to come to the ground


Eksempler med tilsvarende betydningThe pilot managed to land the airplane safely.


Termer med samme betydning (synonymer)land, put down


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre specifikke termerarrive, come, get


Medførerland, set down


Overordnet emneområdeair, air travel, aviation

5. bring down (om følelse) cause to be enthusiastic


Eksempler med tilsvarende betydningHer playing brought down the house.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerenthuse

6. bring down (om ændring) cut down on; make a reduction in


Eksempler med tilsvarende betydningReduce your daily fat intake.
The employer wants to cut back health benefits.


Termer med samme betydning (synonymer)cut, cut back, cut down, reduce, trim, trim back, trim down


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerdecrease, lessen, minify


Mere specifikke termerdeflate, detract, downsize, inflate, knock off, quench, retrench, shave, shorten, slash, spill, subtract, take away, thin, thin out


Udsagnsord med lignende betydningcut









Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2020 onlineordbog.dk