Engelsk ordbogTip: Stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter nul eller flere tegn.

Engelsk udsagnsord: shorten

1. shorten (om ændring) make shorter than originally intended; reduce or retrench in length or duration


Eksempler med tilsvarende betydningHe shortened his trip due to illness.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerbring down, cut, cut back, cut down, reduce, trim, trim back, trim down


Mere specifikke termerclip, curtail, cut short, cut short, foreshorten, syncopate, truncate


Medførershorten


Termer med modsat betydning (antonymer)lengthen

2. shorten (om ændring) reduce in scope while retaining essential elements


Eksempler med tilsvarende betydningThe manuscript must be shortened.


Termer med samme betydning (synonymer)abbreviate, abridge, contract, cut, foreshorten, reduce


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerdecrease, lessen, minify


Mere specifikke termerbowdlerise, bowdlerize, castrate, concentrate, condense, digest, expurgate, shorten


Udsagnsord med lignende betydningcut, edit, edit out


Termer med modsat betydning (antonymer)elaborate, expatiate, expound, lucubrate, dilate, exposit, flesh out, enlarge, expand

3. shorten (om ændring) make short or shorter


Eksempler med tilsvarende betydningShorten the skirt.
Shorten the rope by a few inches.


Eksempler på anvendelseThey shorten their hair


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termeralter, change, modify


Mere specifikke termercut

4. shorten (om ændring) become short or shorter


Eksempler med tilsvarende betydningIn winter, the days shorten.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termerdecrease, diminish, fall, lessen


Termer med modsat betydning (antonymer)lengthen

5. shorten (om ændring) edit by omitting or modifying parts considered indelicate


Eksempler med tilsvarende betydningBowdlerize a novel.


Eksempler på anvendelseThey won't shorten the story


Termer med samme betydning (synonymer)bowdlerise, bowdlerize, castrate, expurgate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerabbreviate, abridge, contract, cut, foreshorten, reduce, shorten

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk